โรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางเขน

     Bakery & Vocational  School

     (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

     Tel  :  087-703-1178 , 02-552-5919                           E-mail : sommitr59@hotmail.com

 

Make a free website with Yola