โรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางเขน

         Bakery & Vocational  School

         (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

         Tel  : 087-703-1178 , 02-552-5919                   E-mail : sommitr59@hotmail.com

การสมัครเรียน

  1. สมัครเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียน
  2. โอนเงินผ่านทางธนาคาร
  3. (***กรุณาโทรยืนยันกับทางโรงเรียนเมื่อโอนเงินแล้ว***)

      1.ชื่อบัญชี  โรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางเขน

             เลขที่บัญชี   065-0488-806        

             ธ.กรุงไทย  สาขา สะพานใหม่ 

      2.ชื่อบัญชี   อ.สมมิตร  อมรพิพัฒน์

             เลขที่บัญชี   081-2739-447        

             ธ.ไทยพาณิชย์  สาขา สะพานใหม่ดอนเมือง

------------------------------------

*ค่าลงทะเบียนเรียนทุกรายการได้รวมค่าตำรา ส่วนผสม อุปกรณ์ และอาหารกลางวัน*

 หลักฐานการสมัครเรียน

  1. รูปถ่าย 1.5-2 นิ้ว       4 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน  1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน    1 ชุด
 

Make a free website with Yola