โรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางเขน    

   Bakery & Vocational  School

     (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

     Tel  :  087-703-1178 , 02-552-5919                      E-mail : sommitr59@hotmail.com

  ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางเขน (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม  2536  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษานอกระบบ 

     เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น สำหรับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ในสาขาวิชาเบเกอรี่  อาหารไทย เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ  อาชีพเสริม หรือทำทานภายในครอบครัว   เน้นการสอนในเชิงปฏิบัติ  เรียนจริง ทำจริง  มีหลักสูตรตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึง  ผู้ประกอบการ โดยผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ว่า "สามารถทำได้จริง" อย่างแน่นอน

 

 "ให้ความรู้ เพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพ"

 

ปณิธานโรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางเขน

 

Make a free website with Yola